Vyhledat v textu

Aktuality


Novější 1 3

Stavby v obci

Datum konání: 18. 6. 2018 - 31. 8. 2018

Odkanalizování lokality u MŠ, omezení provozu v oIMG_2828.jpgbci a přemístění zastávek autobusové dopravy v březnu až dubnu 2018 proběhlo bez problémů, termín zkrátila realizační firma o 10 dní. Oprava cesty od zahradnictví ke sklepům proběhla rychle - během 1 týdne v dubnu 2018 a nepřinesla výraznější omezení provozu na této komunikaci. Obě akce byly financovány z prostředků obce. Oprava severní části hřbitovní zdi probíhá, akce by měla být hotova koncem června 2018 a dotována z prostředků Ministerstva zemědělství, SZIF. 

Oprava střechy kostela sv. Floriána - z objektivních důvodů byl začátek stavby přesunut na 25. června 2018.  Akce je dotována ze Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, stejně jako hřbitovní zeď. Oprava části fasády obecního domu - v průběhu dubna-června 2018 se uskutečnily sanační práce v zasedačce obecního domu a na zadních schodech. Nejpozději do konce července proběhne oprava přední části fasády včetně výměny el. skříňky  na fasádě OÚ. Oprava je dotována  Jihomoravským krajem (50% uznatelných nákladů).

O případných omezeních, týkajících se návštěvníků kostela sv. Floriána, budeme informovat. Jinak vyzýváme k opatrnosti ty, kteří se budou při návštěvě kostela, hřbitova nebo obecního domu pohybovat v blízkosti staveniště. Děkujeme za pochopení a trpělivost.Dárky ze Skoronic

oplatky obr 2[1].jpgNastává doba prázdnin, a dovolených a návštěv. Přemýšlíte, jaký drobný dárek ze Skoronic věnovat hostitelům nebo návštěvě?  Nabízíme Vám čerstvé Skoronské oplatky oříškové a VIP čoko (cena 35,- oříšek, 40,- VIP čoko. V případě vyprodání jsme schopni je pro vás zajistit do týdne od Vašeho požadavku). Další drobností může být pexeso s Jízdou králů nebo publikace Barevný klepot.

Jako vhodné dárky do zahraničí nebo pro zahraniční hosty nabízíme publikaci Barevný klepot a DVD "Růža pro krála"  - v německém i anglickém jazyce.Přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 25. 6. 2018

Společnost E. ON, a.s. oznamuje občanům, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena v části obce dodávka elektrické energie v pondělí 25. 6. 2018 v době od 7.45 do 15.15 hodin. Vypnutá oblast: část obce od č.p.3 po č.p.94 (MŠ), část obce od č.p.25 po č.p.53, část obce od č.p.24 po č.p.149, část obce od č.p.52 po č.p.63 včetně sklepů za č.p.63.

el. energie.doc

el.pdf

 

 Přijímací zkoušky na ZUŠ Vracov

Datum konání: 21. 6. 2018 - 22. 6. 2018

DSC_0194.JPGZUŠ Vracov oznamuje, že se přijímací zkoušky do hudebního oboru konají ve Vracově v budově ZUŠ ve dnech 21. a 22. 6. 2018 od 16.00 do 18.00 hodin. Elektronickou přihlášku je ke stažení na www.zusvracov.cz. Kontakty: e-mail: zus.vracov@zusvracov.cz, tel. 518 628 650, 774 019 795.

ZUŠ Vracov příjímací zkoušky.pdfNaše ryby na váš stůl

Datum konání: 15. 6. 2018

DSC_0130.JPGRybáři Skoronice vás zvou na 4. ročník akce "Naše ryby na váš stůl" v pátek 15. června 2018 od 16.00 hodin do přírodního areálu Lúky ve Skoronicích. Připravena je ukázka kuchání a příprava rybích specialit s ochutnávkou, k poslechu i tanci bude hrát hudba. K prodeji bude na místě omezené množství čerstvých ryb. Vstupné dospělí 50,- Kč, děti zdarma. 

Plakát_NAŠE RYBY NA VÁŠ STŮL_4_ročník.pdfVyhlášení dotací z rozpočtu obce

Datum konání: 26. 2. 2018 - 26. 3. 2018

Dne 15. 2. 2018 usnesením č. 4/22/2018 Zastupitelstvo obce Skoronice schválilo Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Skoronice na rok 2018. Z rozpočtu vyčlenilo celkovou částku 100.000 Kč. Zájemci mohou podávat písemné žádosti na formulářích (ke stažení na webu obce Skoronice - sekce Obecní úřad - Důležité dokumenty - Nové dokumenty) v obecní kanceláři v termínu od 26. 2. 2018 do 26. 3. 2018. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.

 

 Nahrazení nadzemního vedení NN v části obce zemními kabely

Distribuční společnost E.ON Distribuce,a.s. připravuje v obci Skoronice stavbu obnovy sítě NN = náhradu úseků stávajícího nadzemního vedení NN za nové zemní kabelové rozvody NN včetně výměny a rekonstrukce domovních přípojek NN.

Zahájení realizace obnovy vedení NN a rekonstrukce domovních přípojek NN se předpokládá na konci r.2018 - 2019.

 Rekonstrukce domovních přípojek NN v trase obnovy NN bude provedena náhradou starých přípojek za nové kabelové přípojky NN. Přípojky NN budou provedeny odbočením z kabelového rozvodu NN pomocí T-spojek do nových plastových pojistkových skříní SP100, umístěných na nemovitostech odběratelů. Z přípojkových skříní SP100/PV (případně pilířů SP100/PK, SS100/PK) bude provedeno nové hlavní domovní vedení (HDV) k elektroměrovým rozvaděčům RE na jednotlivých RD.

Obnovu distribuční sítě NN a veškeré náklady spojené s rekonstrukcí a obnovou kabelových přípojek NN pro jednotlivé rodinné domy (i případných škod na nemovitostech) hradí v rámci této investiční stavby společnost E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Hodonín.

DOTKNE SE RODIN.DOMŮ V ČÁSTI OBCE - VIZ MAPA V SOUBORU "VÝMĚNA VEDENÍ NN ZEMNÍ KABELY" . S případnými dotazy se obraťte na Obecní úřad.

OZNÁMENÍ OBČANŮM Eon NN zemní.docx

Výměna vedení NN zemní kabely.pdf

 Nemocnice Kyjov hledá dárce krve

Nemocnice hledá dárce.jpgNemocnice Kyjov hlásí nedostatek dárců krve a hledá nové dárce. Podrobnosti o tom, kdo může darovat krev a další informace naleznete v příloze:

nemocnice hleda darce krve.docx Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR

Druhého kola prezidentských voleb se  z celkového počtu  435 osob, zapsaných do stálého a zvláštního seznamu voličů, účastnilo 322 osob, z toho bylo 321 platných hlasů. Volební účast ve Skoronicích byla 74,02%. Profesor Jiří Drahoš získal 181 hlasů, ing. Miloš Zeman získal 140 hlasů. Děkujeme občanům Skoronic za zodpovědný přístup k volbě prezidenta ČR.

Výsledky 2.kola prezid.volby Skoronice.docx

Výsledek hlasování prezident.volba Skoronice .pdf

Výsledek 2.kola prezidenské volby 2018.docx

 Petice „Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“.

21962_b4be649be43d4af6f02b0f87841aaf1c_big.jpgInformace od ing. Anny Hubáčkové, senátorky a starostky obce Ratíškovice:

"V létě 2017 jsme měli možnost projevit svou občanskou angažovanost a zapojit se do podpisové akce pod petici „Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“. Petiční akce probíhala ve všech obcích a městech okresu Hodonín, která jsou napojena na zdroj pitné vody Bzenec – komplex. Studny, které jsou na území obce Moravský Písek a Bzenec a ze kterých dostáváme vodu až do našich domácností, jsou ohroženy záměrem těžby štěrkopísků firmou Jampílek. Petice byla dne 7. 12. 2017 petičním výborem v čele s paní starostkou Moravského Písku Hanou Habartovou a předsedou představenstva VaK Hodonín panem starostou Bzence Pavlem Čejkou a za mé účasti  předána do rukou pana předsedy Senátu Milana Štěcha a předsedy petičního výboru Zdeňka Papouška. Petice bude projednána na veřejném slyšení v Senátu a následně bude projednána přímo Senátem. Termín veřejného slyšení bude včas zveřejněn."

(Řízení o stanovení vydobývacího prostoru je Obvodním báňským úřadem pro územní krajů Jihomoravského a Zlínského zatím pozastaveno.)                                                    Novější 1 3

Otevřené sklepy

Wine of Czech Republic_banner_maly

Informace pro občany

http://www.skoronice.cz/index.php?nid=781&lid=CZ&oid=2375278

Kontakt

Obec Skoronice
Skoronice 102
696 41 Vlkoš
tel.: 518 625 822
e-mail: podatelna@skoronice.cz

Podrobné kontakty

Veřejné zakázky

Čistírna odpadních vod

http://www.svazekcov.cz/

HZS JMK

banner_blondyny_160x250.gif

Inzerce pro občany

Nabídka práce v regionu

kraj-jm.png

Který z projektů, vybudovaných v obci v loňském roce, považujete za nejvíc přínosný, popř. nejzdařilejší:
a) Chodníky
  
 167
b) Parkovací místa před mateřskou školou
  
 118
c) Střecha kostela nad presbytářem
  
 121
d) Úprava veřejných prostranství
  
 118
e) Hřbitovní zeď
  
 113

Návštěvnost stránek

472222