Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Průběžný výtěžek Tříkrálové sbírky 2022Vážení spoluobčané,

průběžný výtěžek Tříkrálové sbírky, která ve Skoronicích proběhla v sobotu 8. 1. 2022, činí 27 721,- Kč.

 

Srdečně vám děkujeme za důvěru a podporu charitního díla, skrze které můžeme pomáhat lidem potřebným, nemocným, či lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci sbírky:

Duchovnímu správci P. Mgr. Josefu Zelinkovi, koordinátorce sbírky paní Dagmar Lungové, zaměstnancům OÚ a zvláště vedoucím skupinek a koledníkům, bez nichž by dobročinná akce takového rozsahu nebyla uskutečnitelná.

 

S příchodem pandemie Covid-19 vznikla potřeba pružně reagovat na stále se měnící situaci. Proto souběžně s klasickou formou koledování budou probíhat i nové formy sbírky:

V kostele a na Obecním úřadě budou stejně jako v loňském roce umístěny stacionární pokladničky, do kterých budou moci všichni, kdo neměli možnost zapojit se do sbírky v den obchůzky koledníků, přispět do až neděle 16. 1. 2022.

 

Kromě toho zůstane zachována možnost tzv. on-line koledy prostřednictvím bezhotovostního převodu. K tomuto účelu má každá obec zřízen ¡ svůj samostatný QR kód, který představuje nejjednodušší způsob platby.

Další možností je přispět formou SMS zprávy.

 

Podrobné informace/návod, jak mohu přispět najdete na:

https://www.kyjov.charita.cz/trikralova-sbirka

 

Děkujeme!

Organizátoři sbírky a vedení Charity Kyjov