Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Činnost sboru po roce 2013

V roce 2013 bylo do našeho sboru přijato pět nových členů. Byli to tři hoši Kuchařovi a dva Švábkovi. Tento počet ale nestačil na vytvoření soutěžního družstva, proto jsme přijali nabídku sousední SDH Milotice, která se také potýkala s nedostatkem mladých, na jejich hostování. Na tréninky a na soutěže je vozili jejich otcové, kteří v minulosti sami také soutěžili, a tak mohli svými zkušenostmi a radami napomoci tomu, že se družstvo Milotic značně zlepšilo. Tito hoši zůstali i nadále v našem kolektivu a jsou našimi aktivními členy, kteří se zúčastňují všech akcí pořádaných SDH Skoronice. Přemysl Kuchař pak ještě určitou dobu vypomáhal družstvu z Vlkoše. Jejich odchodem do středních škol a učebních oborů tato hostování skončila. V současné době tak nemáme žádné družstvo, které by se zúčastňovalo hasičských soutěží.

Naše činnost je tedy momentálně zaměřena především na školení/přípravu zásahové jednotky JSDHO, údržbu a opravy techniky a výzbroje, kulturní a společenské akce (ples, Dětské odpoledne – k MDD, sv. Florián), sběr železného šrotu.

V uplynulém období se naši velitelé JSDHO (p. M. Švábek a p. S. Krist) účastnili dvou taktických cvičeních vyhlášených HZS Hodonín pro nácvik součinnosti všech záchranných složek (hasiči, zdravotníci i policie) při hledání nezvěstné osoby.

Co se týče společenských akcí, tak jsme již pravidelně pořádali Hasičský bál, Dětský den, účast na mši sv. za hasiče na svátek patrona hasičů sv. Floriána (v uniformách a s praporem), 2x ročně sběr železného šrotu. Na požádání OÚ jim vypomáháme s různými akcemi (např. pořadatelská služba a další pomoc se zajištěním Jízdy králů, účast při obřadu sázení nové Lípy svobody u příležitosti výročí 100 let Československé republiky, odstranění sloupů po starém rozhlasu apod.

Kromě toho se snažíme vlastními silami opravovat hasičskou techniku. Hlavně zásahové vozidlo AVIA A30 (rok výroby 1975) nám činí stále větší problémy při její přípravě na každoroční technickou prohlídku (poslední roky prošla až opakovaně).

 

hASIČI 4.jpg

Obrázek 4 Po mši svaté za hasiče 5.5.2016