Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Jízda králů 2018

JK Skoronice 2013

Slavnost Jízdy králů ve Skoronicích proběhne ve dnech 7. a 9. září 2018 s následujícím programem:

Pátek 7. 9. 2018

Slavnostní večer a výstava k 75. výročí znovuobnovení Jízdy králů a k 60. výročí založení Sjezdů rodáků ve Skoronicích

V programu účinkují: Děcka ze Skoronic, Eliška a Šárka Lungovy, pamětnice Marie Rybová, skoronští králové a vyvolávači, Jakub a Martin Švábkovi, a cimbálová muzika s primášem Vojtěchem Půčkem. Po ukončení programu následuje volná beseda u cimbálu. Pořádá Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice v sále Obecního domu, začátek v 18:30 hod., vstupné dobrovolné.

Burčáková zábava se skupinou Generace – pořádá Vinařský spolek Skoronice od 20:00 hod. na přírodním areálu Lúky.

Neděle 9. 9. 2018

V 8:30 hod. krojovaný průvod se sochou Panny Marie za doprovodu dechové hudby, poté bude v kostele sv. Floriána sloužena poutní mše svatá.

Jízda králů – zahájení ve 13:00 hod., slavnostní ukončení Jízdy králů na Kanále v rozmezí 17:00 – 17:30 hod.

Doprovodný program

Prostranství na Kanále:

Cimbálová muzika Kyjovsko s primášem Robinem Červinkem (14:30 – 21:30 hod.)

Ženský sbor Tragačnice z Kyjova (15:00 – 18:00 hod.)

Muzeum bude otevřeno a výstava v sále Obecního domu přístupná veřejnosti v neděli 9. 9. v době od 10:00 do 17:00 hod.

Tiskoviny ke stažení

Více informací o skoronské Jízdě králů

Mapka obce JK 2018 návštěvníci

Orientační trasa průvodu JK

Omezení autobusové dopravy

Autobusové zastávky (směr Hodonín i směr Kyjov) budou v neděli 9. září 2018 od 11.00 do 21.10 hodin přemístěny před dům čp. 251 ve Vlkoši (tj. cca třetí dům od cedule "Konec obce Skoronice"). Dále upozorňujeme občany, že spoje 204 směr Kyjov, 245 směr Hodonín, linky 664, které odjíždí ze Skoronic ve 12:56 hodin a 13:05 hodin, nepojedou do Skoronic. Výlukový jízdní řád na tento den 9. 9. 2018 bude vyvěšen na autobusových zastávkách linky 664.

Výlukový JŘ Bus linka 664 9-9-2018

Parkování aut v obci

Vzhledem k charakteru akce v neděli 9.9.2018 - tj. k pohybu průvodu s koňmi a většího množství diváků, žádáme všechny občany i jejich hosty, aby svá vozidla v neděli do 8 hodin přeparkovali z ulic do domů, na dvůr nebo na místa k tomu určená, aby nedopatřením nedošlo k poškození vozidel. Místa určená k parkování po dobu konání akce - viz přiložená mapka: 3-parkoviště u viaduktu, 12-Zelničky, 13-komunikace k Vinohrádkům kolem Dárků - po jedné straně, aby byl umožněn průjezd vozidel, 14-obslužná komunikace výtlaku kanalizace - podél Hruškovice = "Hrubého potoka".

Mapka obce JK 2018 parkování místní

Parkování pro autobusy

je zajištěno u Základní školy ve Vlkoši, bude označeno cedulí se symbolem parkoviště a doplněno informačním panelem s programem Jízdy a orientačními mapkami.

Rozhlasová pozvánka

V pátek 7. září v 11.00 hodin bude Český rozhlas Brno vysílat rozhlasovou pozvánku na Jízdu králů do Skoronic.

Informace občanům - orientační časy průvodu

informace občanům orient. časy průvodu