Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Územní plánování

Zastupitelstvo obce Skoronice rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Platný územní plán obce byl schválen před účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a pozbývá platnost v roce 2015. Abychom připravili kvalitní územní plán, který by zajistil další rozvoj obce a respektoval zájmy Vás, občanů Skoronic, žádáme o laskavé vyplnění ankety a její odevzdání na obecním úřadu do pondělí 9. ledna 2012. Vyplněnou anketu můžete rovněž vhodit do poštovní schránky úřadu, případně zaslat její elektronickou podobu mailem na adresu: starosta@skoronice.cz. V případě, že nechcete odpovídat na všechny otázky, stačí napsat vlastními slovy Vaši představu o rozšíření ploch k bydlení v obci.

Další obsah

Nový územní plán

Dne 26. 8. 2014 vydalo Zastupitelstvo obce Skoronice pod číslem usnesení 4/34/2014 nový územní plán, nabývající účinnosti dne 23. 10. 2014.

Územní studie lokality Přední kusy

Územní studie pro Území B1 územního plánu obce Skoronice - lokalita Přední kusy byla pro investora Obec Skoronice dokončena a možnost jejího využití schválena pořizovatelem Město Kyjov, OŽPÚP, dne 27.2.2018.