Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

2. Beseda o historii Národní školy ve SkoronicíchDatum konání:
dnes

Zveme zájemce o historii Národní školy ve Skoronicích na další besedu, která se uskuteční v pátek 27. ledna 2023. Do pomyslných školních lavic můžete zasednout v sále Obecního domu od 17:00 hod. Řídící učitel Antonín Hlavsa zanechal ve školní kronice cenné zápisy, popisující dění v letech 1933 – 1945. V průběhu čtení zazpívají p. učitelky Mgr. Irena Vavříková s Mgr. Jaroslavou Neničkovou, Alžběta Bušinová, na flétnu zahrají sestry Sofie a Nela Lungovy, zpěvem a hrou na housle obohatí školní vzpomínání Teodor Šťastný.

Témata besedy: Ustanovení p. řídícího učitele Ant. Hlavsy – opravy školní budovy – byt učitele – sloučení tříd – nemoci dětí – očkování proti záškrtu – školní střádalna – učitel náboženství P. Alois Tkadleček – učitelské platy – 100 let hymny – sbírka pro Okresní dětský domov – vycházky dětí – rodič. sdružení – loutk. divadlo – president republiky na Moravě – ošacovací akce – úmrtí prezidenta T. G. Masaryka – učit. praktikantka Lud. Žarošská – prohlídka dětí lékařem z Milotic – počet dětí ve školním roce 1937/38 – zřízení obvodní měšťanské školy – mobilizace v září 1938 – vojáci ve škole – přípravy na válku – P. J. Barák, učitel náboženství – sběr cenných odpadků – revize knihoven – stavba dvoukolejné dráhy a historické nálezy – zima 1939/40 – dětské divadlo – nové školní osnovy – vyřazení učebnic – vyučování němčině – protiletecké kryty – návštěva ministra zemědělství – příjezd cikánské rodiny – sociální a zdravotní akce – učitel Jar. Schenk – sběr léčivých bylin – výměna oken ve škole – totální nasazení 1944/45 – příprava před bojem v dubnu 1945 – frontové boje – utvoření MNV – oprava poškozené školní budovy – Den matek v režii hasičského sboru – zahájení vyučování 4.6.1945

Připravena bude i výstavka fotografií, archiválií a školních vysvědčení z let 1933 – 1945.

Těšíme se na Vaši účast.