Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Zásahová jednotka obce (JSDHO)

Jejím velitelem byl do 12.3.2020 Stanislav Krist, po něm tuto funkci převzal Michal Švábek.

 

Členové zásahové jednotky

Velitel jednotky Michal Švábek
Velitel družstva Stanislav Krist
Pavel Ticháček
Miroslav Chytil
Strojník Jaroslav Lunga
Stanislav Střížík
Hasič Václav Křížka
Lukáš Plachý
Přemysl Kuchař
Jakub Švábek
Martin Švábek

Činnosti zásahové jednotky obce (JSDHO) od 1.1.2015 do 31.12.2019

Naše zásahová jednotka obce měla v tomto období vyhlášenu celou řadu požárních poplachů:

2015 výjezd ke vzníceným sazím v komíně domu č. 163. K uhašení došlo samovolně ještě do našeho příjezdu. Proto jsme provedli jen kontrolu, zda je již vše v pořádku.

18. 1. 2016 požár v domě č. 10 (vznícení stropního trámu zazděného v komíně) a následné prohořívání trámu do dřevěného stropu. Díky včasnému zásahu nedošlo k většímu rozšíření, přesto jsme pro jistotu (kvůli husté okolní zástavbě) volali i HZS Kyjov.

4. 7. 2017 (12:54) výjezd k požáru travního porostu u železniční trati směrem na Kyjov.

25. 9. 2017 (11:39) výjezd k požáru domu č. 64, který byl dost náročný, poněvadž byl oznámen již dost pozdě, takže shořela celá střecha a starý dům přestal být obyvatelným. Důležité je však to, že se podařilo uchránit sousední objekty (nový RD č. 184 a hospodářskou část domu č. 53) před jakýmkoliv poškozením.

2018 bez vyhlášení poplachu

26. 4. 2019 (16:28 hod.) výjezd k požáru mlatevny domu č. 12, kde požár vznikl pravděpodobně samovznícením uskladněné slámy a jeho následným přenesením také na uskladněné dříví a starý nábytek, se pak velice rychle rozšířil i na střešní konstrukci. Včasným nahlášením požáru na linku 155 (majiteli domu) byl hasiči HZS Kyjov, SDH Skoronice a SDH Vracov celkem brzy uhašen, a tak se podařilo zabránit rozsáhlým škodám.

7. 8. 2019 (23:04 hod.) další výjezd v tomto roce jsme měli k domu č. 74, kde po úderu blesku shořel anténní kabel a zadýmil celé horní patro domu. Zároveň vyrazil pojistky, a tak jeho majitelé (z obavy vzniku požáru) se velice správně rozhodli co nejdříve zavolat na tísňovou linku. Poplach byl vyhlášen pro SDH Skoronice a HZS Kyjov. Naštěstí ke vzniku požáru nedošlo, a tak byl celý dům zkontrolován a proměřen termokamerou HZS Kyjov a předán ke sledování majiteli.

20. 12. 2019 (23:44 hod.) výjezd k požáru domu č. 32. Požár vznikl pravděpodobně za vchodovými dveřmi v přízemí. Domácí se jej nejdříve snažil uhasit vlastními silami. Záhy však zjistil, že na to nestačí, a tak zavolal na tísňovou linku. Do našeho příjezdu se požár, světlíkem nad vchodovými dveřmi, rozšířil již na půdu ve dvorní části domu. To již náš velitel (p. S. Krist) vyváděl majitelku ze zakouřených místností. Okamžitě byla přivolána i záchranka, poněvadž bylo zjevné, že se majitelka nadýchala kouřových zplodin. Jelikož se jednalo o dům uprostřed husté zástavby a hrozilo nebezpečí rozšíření požáru i na další stavení, tak velitel zásahu (z HZS Kyjov) vyhlásil 2. stupeň nebezpečí, a tak se sem v krátké době sjelo ca. 14 hasičských vozů. Poněvadž se v této části půdy nacházelo seno, které prohořívalo, tak muselo být postupně všechno poshazováno dolů na dvůr a vyvezeno před dům k úplnému dohašení. Po zlikvidování požáru musela naše jednotka zůstat ještě 6 hodin na místě a hlídkovat. Další den jsme ještě odklidili suť střešní krytiny ze dvora sousedů.

V uplynulém období se naši velitelé JSDHO (p. M. Švábek a p. S. Krist) ještě účastnili na dvou taktických cvičeních vyhlášených HZS Hodonín pro nácvik součinnosti všech záchranných složek (hasiči, zdravotníci i policie) při hledání nezvěstné osoby.