Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Farnost


Nepřehlédněte

Pořad bohoslužeb

Nedělní liturgie

Vizualizace kostela 2019

Filiální kostel svatého Floriána ve Skoronicích

Obec Skoronice bývala původně součástí farnosti v Miloticích, avšak od r. 1958 byla připojena k Vlkošské farnosti s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Vlkošskou farnost tvoří obce Vlkoš a Skoronice, v nichž na katastru s rozlohou 1309 ha žije na 1500 obyvatel, vesměs katolíků - a Kelčany

Kostel sv. Floriána (195 m n.m.) je jednolodní, podélná, neorientovaná novodobá stavba z r. 1885, která se opírá na východní straně o hranolovou věž vysokou 24,5 m, která je zastřešena vysokým jehlanem. Na západní straně je k ní připojena jednopatrová sakristie. Kostel je zaklenut tzv. českou klenbou o třech polích s presbytářním závěrem s meziklenebními pasy. Pětiboký presbytář odděluje vysoký oblouk. Kostel byl postaven r. 1885 podle návrhu stavitele Gustava Sonevenda z Kyjova na místě původní dřevěné kapličky Nejsvětější Trojice. Stavbu řídil zednický mistr V. Paterna rovněž z Kyjova. Vnitřní prostor je osvětlován 10 obloukovitě zaklenutými okny. Rozměry kostela 20x7x8 m.

Kostel sv. Floriána s novou fasádou

Vnitřní zařízení kostela pochází zdoby stavby a následujících let. Na stěně za oltářem visí velký obraz patrona kostela sv. Floriána (4.V.) jako ochránce proti ohni. Pozadí kněžiště je ozdobeno postavami čtyř evangelistů. Zdejší křtitelnice je dnes v kostele ve Vlkoši. Na hudebním kůru - kruchtě - byly umístěny v r. 1963 bývalé varhany z mistřínského kostela. Mají 8 rejstříků a postavila je firma Josef Hauke z Uherského Hradiště. Původní malé varhany, postavené firmou Blažej Žuja z Uherského Brodu, byly odstraněny.

Z obrazové výzdoby si zaslouží zmínky kromě obrazu nad oltářem křížová cesta, která je kopií Führichových obrazů na plátně. Sochy Božského Srdce Páně, Srdce P. Marie, sv. Josefa, sv. Aloise, sv. Františka a sv. Terezie od Dítěte Ježíše jsou novější tovární výrobky. Nejcennější dřevořezbou je pozdně gotická socha Skoronské P. Marie s Ježíškem z XV. století, která byla opravena a polychromována firmou bří Kotrbů v Brně r. 1963. Je uctívána jako ochránkyně Skoronic. Na svátek Narození P. Marie (8. 9.) bývá socha nošena v průvodu po vesnici. Kostel byl vymalován r. 1926 malířem Ant. Sychrou z Kyjova a po druhé r. 1941 malířem Krupařským z Rohatce. Na vítězném oblouku jsou znázorněni čeští světci sv. Václav a sv. Ludmila a na klenbě kněžiště Božské Srdce Páně. Jsou to práce malíře Ant. Sychry z Kyjova. Eternitová krytina byla dána r. 1926 a nyní je celá plechová.

Původní zvony posvětil brněnský biskup František Sal. Bauer, a to zvon sv. Cyrila a Metoděje 28. října 1885, a zvon Blahoslavené P. Marie 31. července 1886. V r. 1917 při válečných rekvizicích byl odveden jeden z těchto původních zvonů a jeden zvon ze zvonice na návsi. V r. 1942 byl odveden na válečné účely druhý původní zvon a dva nové zvony, které teprve čekaly na zavěšení. Na věž byl zavěšen malý zvon z náhradního kovu - umíráček. Nyní jsou na věži dva zvony ulité firmou Kovolit R. Manoušek a spol., nár. správa, Česká u Brna. Jeden má jméno sv. Václav s jeho obrazem a nápisem „Nedej zahynouti nám ni budoucím", druhý má jméno sv. Florián rovněž s obrazem a nápise „Sv. Floriáne, ochraň nás od ohně časného i věčného". Na obou je ještě uvedeno „Věnují občané obce Skoronic L.P. 1948." Na věži jsou ještě věžní hodiny, které zhotovila firma Václav Dvořák, hodinářství a závod na výrobu hodin, Vyškov. Instalovány byly 24. 5. 1948.

Před kostelem stojí dvě kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1881 a sv. Floriána z r. 1880. K jižní straně kostela byla přenesena pamětní deska se jmény padlých rodáků z první světové války -z kapličky, která stávala na návsi a byla z důvodu úpravy komunikace r. 1941 zbořena. Hřbitov vedle kostela byl zřízen r. 1895. Přízemní farní budova byla postavena obcí r. 1928 přímo proti kostelu.

Na skoronském katastru se nachází 6 křížů (z r. 1862, z r. 1862 - obnoven roku 1941 jako kamenný, z r. 1863 - obnoven roku 1919 jako kamenný, z r. 1875, dále z r. 1876 - obnoven r. 1946 jako kamenný a z r. 1927.), barokní obelisk sv. Františka z r. 1760, který byl obnoven a přemístěn v r. 1964, socha sv Anny z r 1898 a socha sv. Antonína Paduánského z r. 1920.

Prvním duchovním správcem ve Skoronicích byl P. Inocenc Masař (1929 - 1939), po něm P. Josef Barák, P. Jindřich Koželuh a P. Josef Bachan, P. Boh.Dohnal, pět let nikdo, pak rodák skoronský P. Alois Brázda (1999-2004) a od července 2009 bývalý kyjovský děkan a farář mistřínský P.Radim Hložánka se svou sestrou Martou.

Použitý a doplněný popis kostela od P. Aloise Brázdy z roku 1965.

P. Radim Hložánka

Fakturační údaje

Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova - Kostel sv. Floriána Skoronice

696 41 Vlkoš 80

: 48842702

Č. účtu: 3618126389/0800

Tel: +420 739 344 040

E-mailfavlkosuk@ado.cz

Číslo účtu pro Vaše dary: 3618126389/0800

Kněží římskokatolické farnosti Vlkoš u Kyjova

P. Mgr. Josef Zelinka

Tel. +420 731 621 127

Doporučujeme navštívit tyto webové stránky:

Farnost Vlkoš

Farnost Vracov

Kyjovský děkanát

Víra na internetu

Katolík

Biblenet