Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Činnost sboru po roce 2019

Jedním z hlavních bodů naší činnosti je povinné každoroční proškolení členů zásahové jednotky obce (dále „JSDHO“) v rozsahu 40 hodin, které uskutečňujeme především v zimních a jarních měsících. Školení bylo ukončeno písemnými testy členů jednotky.

Dne 9.2.2019 jsme opět uspořádali Hasičský bál, na kterém nám tentokrát zahrála taneční kapela Magic Melody z Hodonína. Program byl obohacen o vystoupení Tomáše Kočičky s ukázkami z cyklotrialu. Místní ženy pod vedením Mgr. I. Vavříkové nás pobavily a potěšily svým vystoupením, se kterým se předvedly také na akci mikroregionu Senior Dance 2018. Přestože tuto kulturní akci pořádáme především pro místní občany a jedná se o jediný ples ve Skoronicích, tak nás velice mrzí malá účast našich občanů. Domníváme se, že se jedná o pěknou akci, která však láká více občany z okolí než místní.

Další naší akcí je sběr železného šrotu, který děláme pravidelně před Velikonocemi (tentokrát 5.4.2019) a na podzim (tentokrát 18.10.2019). Přestože množství sesbíraného kovového odpadu postupně klesá, hodláme v této činnosti pokračovat i nadále.

Dne 5.5.2019, u příležitosti svátku s. Floriána – patrona hasičů, jsme se i s praporem zúčastnili mše sv. za živé a zemřelé členy hasičského sboru.

Dne 28.5.2019 uspořádal HZS okresu Hodonín taktické cvičení zaměřené na nácvik součinnosti všech záchranných složek (hasiči, zdravotníci i policie) při hledání nezvěstné osoby, kterého se zúčastnil také náš dosavadní velitel p. St. Krist.

Již tradičně námi pořádaného Dětského dne (2.6.2019) se zúčastnilo 70 zaregistrovaných dětí. Mimo již stálé soutěžní disciplíny a atrakce jsme pro děti zajistili také malování na obličej, bagr na písek, na kterém se vydováděli především menší chlapci (zhotovil jej a přivezl kolega z SDH Kyjov) a kolegové z SDH Milotice přijeli ukázat jejich nový zásahový automobil - cisternu TATRA 815, který si mohli prohlédnout všichni přítomní. Na závěr nám s ním předvedli ukázku hašení domku, nejprve pomocí vodního děla a pak i pomocí jednoho vodního proudu s proudnicí.

Po celé odpoledne k dobré pohodě hrála reprodukovaná hudba, bylo zajištěno posezení při občerstvení. Všichni zaregistrovaní účastníci dostali na závěr špekáčky, které si mohli opéct u táboráku. Za splnění každé disciplíny dostávaly děti malou odměnu. Věříme, že všichni nakonec odcházeli spokojeni. Tato akce je náročná na počet pořadatelů, a tak nám letos iniciativně nabídla svou pomoc i paní P. Holcmanová, za což ji patří naše poděkování.

Před i po Dětském odpoledni jsme provedli úklid v celé zbrojnici.

Dne 11. 8. 2019 jsme provedli (pod vedením p. M. Švábka) Metodické cvičení zásahové jednotky JSDHO zaměřené na nácvik činností po vyhlášení poplachu, spojené s kontrolou určených zásahových hydrantů. O výsledku kontroly jsme poskytli zprávu starostovi obce p. F. Bílovi.

Výstroj a hasičská technika (tak jako vše) stárne; obměnou členů v zásahové jednotce vznikají další požadavky na jejich výstroj, aby bylo dodrženo BOZP. Koncem roku dovybavilo zastupitelstvo OÚ z prostředků obce výstroj pro nové členy zásahové jednotky (JSDHO).

Největší starost nám dělá neuspokojivý stav zásahového vozidla, které už po několikáté neprošlo napoprvé STK. Stav Avie odpovídá jejímu stáří, i když péče ni (na počet ročně ujetých kilometrů) je nadstandardní. V nejbližších letech bude zapotřebí s tímto stavem něco dělat.