Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice

Kulturní a vlastivědné sdružení obce Skoronice je občanské sdružení, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Registrace sdružení byla provedena Ministerstvem vnitra dne 16. října 2003 pod č. j. VS/1-1/55 228/O3-R a sdružení bylo přiděleno IČ 266 44 O53.

Kulturní a vlastivědné sdružení, jehož cílem je uchování a rozvoj kulturních tradic, sdružuje aktivní lidi se zájmem o folklor, historii, sport, ochotnické divadlo, umění a ostatní kulturní aktivity. Hlavní formou činnosti je organizace kulturního života v obci, sběr a propagace folkloristického a etnografického materiálu a jeho využití k oživení kulturního dění v obci. Členy sdružení jsou děti do 15 let a osoby starší 15 let, které podaly přihlášku a zaplatily členský příspěvek ve výši 100 Kč za osobu starší 15 let. Majetek sdružení je tvořen členskými příspěvky, dotacemi a dary.

Orgány sdružení jsou valná hromada, výbor a kontrolní komise. Valná hromada se schází nejméně čtyřikrát ročně a zúčastňují se jí všichni členové /k 31.1.2004 je to 17 členů starších 15 let a 18 členů mladších 15 let/.

Pod hlavičkou sdružení "pracuje" dětský národopisný soubor, který byl založen 2. ledna 1990 a vedoucí je Marie Holcmanová. Soubor má 18 členů, 3 chlapce a 15 děvčat a hudebně je doprovází cimbálová muzika Základní umělecké školy Kyjov pod vedením ředitele Petra Petrů. Soubor tancuje a zpívá nejen po vlastech moravských a českých, ale navštívil také Polsko /1996, 1997/, Německo /1999,2001/, Slovensko /1999/, Rakousko /2000/ a Bulharsko /2002/. Dětský národopisný soubor každým rokem v době vánoc má premiéru vánočního pořadu ve skoronském kostele a s tímto pořadem pak navštěvuje kostely v blízkém i vzdálenějším okolí. Během roku vystupuje soubor v lázních Luhačovice, Velké Losiny, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně a tančí a zpívá také v Domovech důchodců v okolí a na besedách s důchodci. Vystoupení trvá zhruba hodinu a děti předvádí pásma nazvaná "Ve staréj kuchyni", "na jarmaku v Kyjově", "řemesla", "šlahačku", "dožínky" za doprovodu cimbálové muziky.

Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice
Děti při Vánoční koledě
Tři králové při obchůzce