Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kácení dřevin v lokalitě "Stará Štreka"Datum konání:
4.4.2023

IMG_20230216_100135.jpgS ohledem na nevyhovující a neudržitelný stav stromového porostu v lokalitě "Stará štreka", který je z velké části tvořen akátem s podrostem bezu černého, došlo v této lokalitě v souladu s odborným posudkem specialisty na zahradní a krajinářskou architekturu k odkácení nebezpečných a přestárlých stromů tvořících většinu porostu. Díky tomuto zásahu dojde v krátkém čase kořenovou výmladností k obnově porostu, který postupně doplní stávající zeleň při současném zachování funkcí tohoto interakčního krajinného prvku.

Vytěžené akátové dřevo tvořící větší kmeny, které byly odtaženy a dočasně umístěny v okolí místa těžby, bude obcí odprodáno k dalšímu zpracování v rámci dřevařského průmyslu.

Menší pokácené kmeny a ořezané větve, které zůstaly v koridoru "Staré štreky", obec tímto nabízí místním občanům jako palivové dřívíObčané, kteří mají o palivové dřevo zájem, nechť se dostaví v úterý 4. dubna 2023 v 17:00 hod. na obhlídku v místě těžby, kde jim zástupci obce označí konkrétní místa, odkud je možné dřevo vč. ořezaných náletů svépomocí odvézt. Samotný odvoz dřeva bude probíhat ve vlastní režii případných zájemců až po této obhlídce na místě za podmínek stanovených obcí! Děkujeme za pochopení.