Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Udržování pořádku kolem kontejnerůPlakátŽádáme občany Skoronic o dodržování pořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad.

Není totiž podstatné jenom jejich třídění, ale také následné umístění do barevně rozlišených kontejnerů. Krabice je důležité vždy před uložením do kontejneru rozložit nebo rozřezat, PET láhve a další duté plasty je nutné sešlápnout, nápojové plechovky a plechovky od konzerv je též vhodné zmáčknout nebo sešlápnout. Polystyrény pak rozlomit na několik menších kusů, plastové vzduchové proklady je dobré propíchnout a vymáčknout z nich vzduch. Pokud vyvážíte větší množství odpadu jednorázově a kontejnery jsou již plné, je možné nechat jej v zavázaném pytli vedle nich. Vývoz kontejnerů na plast probíhá v úterý a na papír pak ve čtvrtek. Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, drátěná skla, porcelán ani keramika.

Pro drobný elektroodpad (konvice, fény, klávesnice PC, baterie) je připravena nádoba na chodbě obecního úřadu.

PlakátVelkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce); nebezpečné odpady (barvy, postřiky, zářivky); pneumatiky; stavební a demoliční odpad; větší vysloužilé elektrické spotřebiče (televize, lednice, pračky); železný šrot vyvážejte zdarma do Sběrného dvora v Miloticích (otevírací doba: úterý 13:00 - 17:00, čtvrtek 13:00 - 17:00, sobota 8:00 - 12:00). Připomínáme, že při využití Sběrného dvoru v Miloticích je třeba vzít si s sebou občanský průkaz.

Velkoobjemový odpad a stavební suť můžete také vyvážet na vlečky, které budou přistaveny 25. března a 15. října 2021 na parkovišti u hasičky. Železný šrot můžete také připravit pro místní hasiče, kteří dvakrát ročně tento sběr organizují. Termíny sběru pro letošní rok budou upřesněny na obecním webu, Facebooku a taktéž vyhlášeny místním rozhlasem.

Děkujeme všem, kteří odpad poctivě třídí a správně ukládají na dané místo. Pomáháte tak udržovat prostor v okolí kontejnerů v čistotě a pořádku.

Bližší informace týkající se třídění odpadů naleznete na webové stránce jaktridit.cz