Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Cestovní doklad

Tyto agendy lze vyřídit na Městském úřadě v Kyjově, odboru správních a dopravních agend, budova KB, Masarykovo nám. 18, 3. patro (vchod z ulice Svatoborská).

Cestovní doklad  = cestovní průkaz, cestovní pas, aj. Níže uvedené údaje se týkají cestovních pasů:

Kde žádost o cestovní pas (dále jen CP) podat

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu
 • v zahraničí na Zastupitelském úřadu

Kdo může podat žádost

 • občan starší 18 let
 • občan starší 15 let spolu se zákonným zástupcem
 • s občanem mladším 15 let jeho zákonný zástupce, opatrovník, popř. pěstoun, osvojitel, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen rozhodnutím soudu do výchovy, a nebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem

Kde vyzvednout zhotovený cestovní pas

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu
 • v zahraničí na Zastupitelském úřadu

Kdo vyzvedává cestovní pas

 • občan starší 15 let (na občanský průkaz, popř. na RL, pokud OP ještě nemá)
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, opatrovník, popř. pěstoun, osvojitel, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem
 • opatrovník za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům
 • občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena a rozhodnutí soudu ho neomezuje k vyřízení a vyzvednutí cestovního pasu (jinak vyzvedává CP opatrovník)

Jaká žádost

 • při žádosti o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů se žádost nevyplňuje
 • při žádosti o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě (do 30 dnů) se žádost vyplňuje

Jaké doklady předkládat

 • originál, ověřený opis, popř. ověřenou kopii

Lhůty pro vyřízení cestovního pasu a doba platnosti

 • kratší lhůta: vystavení dokladu ve lhůtě kratší 30 dnů, bez strojově čitelné zóny:

děti do 15 let - 6 měsíců

občan nad 15 let - 6 měsíců

 • vystavení dokladu ve lhůtě 30 dnů se strojově čitelnou zónou, platnost dokladu:

děti do 15 let – 5 let

občan nad 15 let – 10 let

Co mám předložit na úřadě, když si žádám o cestovní pas

dítě do 15 let:

 • rodný list + osvědčení o státním občanství ČR pokud žádá o vydání prvního cestovního pasu
 • platný či propadlý cestovní pas
 • platný občanský průkaz rodiče, který příjde s dítětem požádat o vydání cestovního dokladu
 • 2x foto žádá-li dítě o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě
 • správní poplatek:

100 Kč (v hotovosti) – doklad ve lhůtě 30 dnů

1000 Kč (v hotovosti) – doklad v kratší lhůtě

Občan od 15 do 18 let:

 • občanský průkaz žadatele nebo platný cestovní pas
 • pokud nemá vyřízený platný OP je nutné předložit rodný list a osvědčení o státním občanství ČR
 • občanský průkaz rodiče (toho co dává souhlas k vystavení dokladu)
 • 2x foto žádá-li o vydání cestovního dokladu v kratší lhůtě
 • správní poplatek:

600 Kč (v hotovosti) – doklad ve lhůtě 30 dnů

1500 Kč (v hotovosti) – doklad v kratší lhůtě

 • popř. odevzdat neplatný cestovní pas

Občan starší 18 let:

 • platný občanský průkaz
 • 2x foto žádá-li o vydání cestovního dokladu v kratší lhůtě
 • správní poplatek:

600 Kč (v hotovosti) – doklad ve lhůtě 30 dnů

1500 Kč (v hotovosti) – doklad v kratší lhůtě

 • popř. odevzdat neplatný cestovní pas
 • diplom (pokud ho nemá občan ještě zapsaný v občanském průkazu)

Cestovní pasy vydané do 31.8.2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li v cestovním pasu zapsáno dítě (občan mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1. září 2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku dítěte.

Zapisování občanů do 10 let věku do cestovního pasu rodiče

 • vyplnit žádost
 • předložit rodný list dítěte a OP rodiče
 • správní poplatek 50,- Kč za každé zapsané dítě
 • z technických důvodů není možné provést zápis dítěte v kratší lhůtě než 24 hodin
 • zápis dětí se provádí do 1.7.2011, po tomto datu musí mít každé dítě svůj cestovní pas, platnost zapsaných dětí v cestovním pase rodiče končí 26.6.2012