Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Občanský průkaz

Tyto agendy lze vyřídit na Obecním úřadě ve Vlkoši nebo na Městském úřadě v Kyjově, odboru správních a dopravních agend, budova KB, Masarykovo nám. 18, 3. patro (vchod z ulice Svatoborská).

Kdo musí mít občanský průkaz (dále jen OP)

 • občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR
 • občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena

Kdo může mít OP

 • občan zbavený rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkolům, v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník

Kdo může podat žádost o OP

 • občan starší 15 let (občanem pověřený zástupce – není požadována plná moc)
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, opatrovník, popř. pěstoun, osvojitel, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen rozhodnutím soudu do výchovy a nebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana nařízená soudem
 • opatrovník za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům
 • občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena spolu s opatrovníkem určeným, v pravomocném rozhodnutí, soudem

Kdo vyzvedává hotový OP

 • občan osobně (u 1. OP po 15 roku věku občana)
 • opatrovník za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, pokud o vydání OP požádal

Jaká žádost

 • originál, vyzvednutý na jakémkoli obecním, městském úřadě nebo na úřadě městské části pověřené vedením matrik či magistrátu
 • nelze použít tiskopis „Žádost o vydání občanského průkazu“ z internetu
 • není možno odeslat žádost elektronicky pomocí internetu

Kde žádost podat

 • kdekoliv (tj. na obecním, městském úřadě nebo na úřadě městské části pověřené vedením matrik či magistrátu)

Kde OP vyzvednout

 • kdekoliv (tj. na obecním, městském úřadě nebo na úřadě městské části pověřené vedením matrik či magistrátu)

Jaké doklady předkládat

 • originál, ověřený opis, popř. ověřenou kopii

Lhůty pro vyřízení OP

 • 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Kde nahlásit ztrátu, odcizení, poškození či zničení OP

 • kdekoliv (tj. na obecním, městském úřadě nebo na úřadě městské části pověřené vedením matrik či magistrátu)
 • u Policie České republiky jen odcizení

Jaké fotografie

 • 35 x 45 mm, bílé nebo světle modré pozadí, čelní pohled, ze současnosti

Poplatky za občanské průkazy

 • správní poplatek 100 Kč při vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana
 • bloková pokuta 100 Kč až 10 000 Kč při překročení lhůty která je stanovena zákonem o občanských průkazech

V ostatních případech se správní poplatek nevybírá!

Co mám předložit na úřadě, když si žádám o OP z důvodu

1. OP (15 let):

 • vyplněná žádost
 • rodný list
 • 1 x foto
 • doklad o státním občanství ČR (platný cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství ČR o které se žádá prostřednictvím oddělení OP)
 • žádá občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let žádá o vydání prvního OP jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let, nejpozději v den dovršení 15 let věku dítěte

Změna údajů nebo konec platnosti či poškozený OP

 • vyplněná žádost
 • dosavadní OP
 • 1 x foto
 • rodný list
 • doklad o rodinném stavu (oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP (diplom k zapsání titulu, potvrzení o změně TP, zapsání dítěte do 15 let v OP – RL dítěte, rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu aj.)

Ztráta, odcizení, zničení OP

 • vyplněná žádost
 • 1 x foto
 • doklad o rodném čísle (jestliže není RČ uvedeno na jiném předkládaném dokladu)
 • doklad o rodinném stavu (oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP (diplom k zapsání titulu, zapsání dítěte do 15-ti let v OP – RL dítěte, rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu aj.)

Ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství

 • vyplněná žádost
 • 1 x foto
 • doklad o rodném čísle (jestliže není RČ uvedeno na jiném předkládaném dokladu)
 • doklad o státním občanství (platný cestovní pas, osvědčení o státním občanství)
 • doklad o rodinném stavu (oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP (diplom k zapsání titulu, potvrzení o změně TP, zapsání dítěte do 15-ti let v OP – RL dítěte, rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu aj.)

Zbavení způsobilosti k právním úkonům

 • vyplněná žádost
 • 1 x foto
 • rodný list
 • doklad o rodném čísle (jestliže není RČ uvedeno na jiném předkládaném dokladu)
 • doklad o rodinném stavu (oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům
 • platný OP opatrovníka
 • doklad o ustanovení opatrovníkem
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP (diplom k zapsání titulu, potvrzení o změně TP, zapsání dítěte do 15-ti let v OP – RL dítěte, rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu aj.)

Omezení způsobilosti k právním úkonům

 • vyplněná žádost
 • 1 x foto
 • rodný list
 • doklad o rodném čísle (jestliže není RČ uvedeno na jiném předkládaném dokladu)
 • doklad o rodinném stavu (oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o omezení občana způsobilosti k právním úkonům
 • OP zákonného zástupce
 • doklad o ustanovení zákonného zástupce
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP (diplom k zapsání titulu, potvrzení o změně TP, zapsání dítěte do 15-ti let v OP – RL dítěte, rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu aj.)

Zrušení rozhodnutí o zbavení nebo omezení ve způsobilosti k právním úkonům

 • vyplněná žádost
 • 1 x foto
 • doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení nebo omezení ve způsobilosti k právním úkonům
 • rodný list
 • doklad o rodném čísle (jestliže není RČ uvedeno na jiném předkládaném dokladu)
 • doklad o rodinném stavu (oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
 • dosavadní OP, pokud o něj opatrovník zažádal a byl vydán
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP (diplom k zapsání titulu, potvrzení o změně TP, zapsání dítěte do 15-ti let v OP – RL dítěte, rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu aj.)